Trang chủ   |   Liên hệ góp ý   |   Email   |   Liên kết website
Chào mừng quý khách đến với website Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang             
Hội thành viên
Hội hữu nghị Việt - Campuchia
Hội hữu nghị Việt - Trung
Hội hữu nghị Việt - Thái
Hội hữu nghị Việt - ÚC
Hội hữu nghị Việt - Pháp
Hội hữu nghị Việt Nam-Thụy Sỹ
Hội hữu nghị Việt - Nga
Hội hữu nghị Việt - Mỹ
Hội hữu nghị Việt - Hàn
Tìm kiếm
 
Hoạt động sắp tới

Liên hiệp Kiên Giang hiện nay có 10 hội hữu nghị thành viên (Việt Nam – Nhật Bản; Việt Nam – Thụy sỹ; Việt Nam – Liên Bang Nga; Việt Nam – Trung Quốc; Việt – Úc; Việt Nam – Thái Lan; Việt Nam – Hoa Kỳ; Việt Nam – Campuchia; Việt Nam – Cộng hòa Pháp; Việt Nam – Hàn Quốc).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 07 hội tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014. Qua đánh giá tổng kết năm 2013 cho thấy các hội hữu nghị thành viên đã tham gia tích cực với Liên hiệp trong công tác tổ chức các hoạt động giao lưu với bạn bè quốc tế và vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua một số thành viên trong các Hội thành viên còn ít hoạt động, trình độ năng lực về công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ, kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế.

6 tháng cuối năm 2014, Liên hiệp cùng các Hội thành viên tăng cường công tác kiện toàn tổ chức một số hội như sau :

- Bổ sung nhân sự thường trực Hội hữu nghị Việt – Thái, Việt Nam – Thụy Sỹ;

- Củng cố nhân sự thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia;

- Chuẩn bị nhân sự, văn kiện tiến tới Đại hội nhiệm kỳ II Hội hữu nghị Việt – Nga ./.

Liên hiệp Kiên Giang hiện nay có 10 hội hữu nghị thành viên (Việt Nam – Nhật Bản; Việt Nam – Thụy sỹ; Việt Nam – Liên Bang Nga; Việt Nam – Trung Quốc; Việt – Úc; Việt Nam – Thái Lan; Việt Nam – Hoa Kỳ; Việt Nam – Campuchia; Việt Nam – Cộng hòa Pháp; Việt Nam – Hàn Quốc).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 07 hội tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014. Qua đánh giá tổng kết năm 2013 cho thấy các hội hữu nghị thành viên đã tham gia tích cực với Liên hiệp trong công tác tổ chức các hoạt động giao lưu với bạn bè quốc tế và vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua một số thành viên trong các Hội thành viên còn ít hoạt động, trình độ năng lực về công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ, kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế.

6 tháng cuối năm 2014, Liên hiệp cùng các Hội thành viên tăng cường công tác kiện toàn tổ chức một số hội như sau :

- Bổ sung nhân sự thường trực Hội hữu nghị Việt – Thái, Việt Nam – Thụy Sỹ;

- Củng cố nhân sự thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia;

- Chuẩn bị nhân sự, văn kiện tiến tới Đại hội nhiệm kỳ II Hội hữu nghị Việt – Nga ./.

Liên hiệp Kiên Giang hiện nay có 10 hội hữu nghị thành viên (Việt Nam – Nhật Bản; Việt Nam – Thụy sỹ; Việt Nam – Liên Bang Nga; Việt Nam – Trung Quốc; Việt – Úc; Việt Nam – Thái Lan; Việt Nam – Hoa Kỳ; Việt Nam – Campuchia; Việt Nam – Cộng hòa Pháp; Việt Nam – Hàn Quốc).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 07 hội tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014. Qua đánh giá tổng kết năm 2013 cho thấy các hội hữu nghị thành viên đã tham gia tích cực với Liên hiệp trong công tác tổ chức các hoạt động giao lưu với bạn bè quốc tế và vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua một số thành viên trong các Hội thành viên còn ít hoạt động, trình độ năng lực về công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ, kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế.

6 tháng cuối năm 2014, Liên hiệp cùng các Hội thành viên tăng cường công tác kiện toàn tổ chức một số hội như sau :

- Bổ sung nhân sự thường trực Hội hữu nghị Việt – Thái, Việt Nam – Thụy Sỹ;

- Củng cố nhân sự thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia;

- Chuẩn bị nhân sự, văn kiện tiến tới Đại hội nhiệm kỳ II Hội hữu nghị Việt – Nga ./.Thư viện hình ảnh

Get the Flash Player to see this player.

Thư viện phim ảnh
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức sự kiện   |   Hội thành viên   |   Kêu gọi viện trợ PCP   |   Thư viện hình ảnh   |   Thư viện phim ảnh  |   Lên đầu trang
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 2
Tổng số truy cập: 148.756